Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse om de personoplysninger, Schmidt Management ApS indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvad de bliver brugt til.

Dataansvarlig

Schmidt Management ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der kommer i vores varetægt. Når vi behandler dine personoplysninger, sikrer vi, at det sker fortroligt, forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Schmidt Management ApS
Ederlandsvej 57
DK-2730 Herlev
E-mail: info@schmidt-man.dk
Web: https://www.schmidt-man.dk
CVR: 26 39 83 63

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger.

Cookies

Vores hjemmeside er statisk og bruger ikke cookies. Vi laver heller ikke statistik for besøgende på hjemmesiden.

Personoplysninger

Hvem behandler vi personoplysninger om?

Schmidt Management ApS behandler personoplysninger fra: 

 • Stillingsansøgere
 • Kunder, leverandører, samarbejdspartnere og interessenter.

Stillingsansøgere

Formålet med indsamlingen af personoplysninger:

 • Rekruttering – dvs. identifikation og vurdering af stillingsansøgere med henblik på ansættelse i en ledig stilling hos en af vores kunder.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, arbejdsplads, tidligere ansættelser, erhvervserfaring, uddannelse, kompetencer, interesser og andre personoplysninger som måtte fremgå af stillingsansøgernes CV og stillingsansøgning, kopi af eksamensbeviser, kopi af kørekort, referencer, resultater af personprofilanalyser og -test og kopi af straffeattest (dog kun ved betroede stillinger). Vi behandler ikke CPR-numre og beder derfor stillingsansøgere om at maskere/overstrege CPR-nr. på kopier af fremsendt dokumentation.

Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysninger:

 • GDPR art. 6.1.f. (legitim interesse) 
 • GDPR art. 6.1.a (udtrykkeligt samtykke) vedr. indhentelse af referencer.

Hvordan indsamles personoplysningerne:

 • Fra stillingsansøgeren selv
 • For så vidt angår referencer: Fra tidligere arbejdsgivere, medarbejdere og andre, som stillingsansøgeren måtte have give samtykke til, at vi kontakter

Hvor længe opbevares personoplysningerne:

 • Så længe en fortsat behandling er nødvendig, det vil som udgangspunkt sige senest 6 måneder efter at den pågældende stilling, som en stillingsansøger har søgt, er besat.

Videregivelse til tredjepart:

 • Personoplysninger videregives udelukkende til vores kunder, dvs. at en stillingsansøgers personoplysninger udelukkende videregives til den virksomhed/organisation (vores kunde), som ansøgeren søger ansættelse hos.

Kunder, leverandører, samarbejdspartnere og interessenter

Formålet med indsamlingen af personoplysninger er:

 • At opfylde en kontrakt mellem kunden eller leverandøren og Schmidt Management ApS (kunder og leverandører)
 • At sikre et godt samarbejde (samarbejdspartnere)
 • At besvare henvendelser, som Schmidt Management ApS modtager via https://www.schmidt-man.dk (interessenter).

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: 

 • Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, (arbejds)mailadresse og arbejdsplads.

Det retlige grundlag for vores behandling af personoplysninger:

 • Kunder og leverandører: GDPR art. 6.1.b (kontrakt) og art. 6.1.f (legitim interesse)
 • Samarbejdspartnere og interessenter: GDPR art. 6.1.f (legitim interesse).

Hvordan indsamles personoplysningerne:

 • Fra kunden, leverandøren, samarbejdspartneren og interessenten selv.

Hvor længe opbevares personoplysningerne:

 • Så længe aftaleforholdet/samarbejdet består, og når aftaleforholdet/samarbejdet er ophørt som udgangspunkt 5 år efter seneste aktivitet.

Videregivelse til tredjepart:

 • Personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere og interessenter videregives ikke.
 

Sikkerhed – hvordan passer vi på personoplysningerne

Schmidt Management ApS registrerer og opbevarer personoplysninger i lukkede interne systemer, hvor der er fokus på høj it-sikkerhed. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi kontrollerer og opdaterer løbende de personoplysninger, der behandles, så de er korrekte og ikke er fx vildledende. Vi sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige og relevante og ikke længere opfylder det formål, der var med opbevaringen af de pågældende personoplysninger.

Schmidt Management ApS har høj fokus på GDPR og har vedtaget interne retningslinjer for behandling af personlysninger, og hvad vi skal gøre i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. Disse retningslinjer har til formål at sikre, at Schmidt Management ApS lever op til sine forpligtelser som dataansvarlig i henhold til GDPR.

Dine rettigheder

Som registreret hos Schmidt Management ApS har du nogle rettigheder, som vi som dataansvarlig har en forpligtigelse til at opfylde. Ved at kontakte os på info@schmidt-man.dk kan du:

 • få rettet eventuelle mangler og fejl i dine oplysninger 
 • få slettet eller begrænset de oplysninger, vi behandler om dig 
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger 
 • få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • udnytte din ret til dataportabilitet. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning ”Registreredes rettigheder”, som du kan hente her (PDF).

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@schmidt-man.dk. Vi behandler og vurderer din klage hurtigst muligt og efter gældende lovgivning.

Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet i forbindelse med klagesager. Læs mere på Datatilsynet.

Opdateret 1. februar 2021

Schmidt Management ApS | Ederlandsvej 57 | DK-2730 Herlev | info@schmidt-man.dk | Persondatapolitik