En People Strategy der giver større indtjening

Schmidt Management kan hjælpe virksomheder med at gøre de bløde personaleområder hårde.

I de fleste virksomheder udgør omkostninger til løn, kompetenceudvikling, sygefravær og personaleomsætning mere end 50 procent af de samlede omkostninger.

Kyösti Schmidt har i samarbejde med Per Krogager udviklet et koncept, der kan sætte værdi på HR-området. Det er nærmere beskrevet i bogen "Værdien af organisatoriske nøgletal", der er udgivet på Dansk Industris forlag.

Meget få virksomheder er i stand til med sikkerhed at fastslå udgifterne til og værdien af områder som f.eks personaleomsætning, kompetenceudvikling og sygefravær. I Schmidt Management kan vi på få timer give et sikkert estimat på disse områder.

Når estimatet foreligger, kan vi efter en grundig sparring med virksomhedens ledelse komme med konkrete forslag til, hvor og hvordan den kan forbedre og optimere investeringerne i disse områder.

Det er ikke usædvanligt, at vi kan identificere forbedringer, der øger indtjening på mellem 10 og 20 procent. På områder som sygefravær og personaleomsætning har vi allerede hos nogle kunder identificeret optimeringsmuligheder, der i indtjening ville svare til en kundemasse på til ca. 500 mio. kr. om året.

Efter analyse og sparring udarbejder vi en rapport til virksomheden med anbefalinger til de aktiviteter, der skal sættes i gang for at give forbedringer i indtjeningen.

Vi deltager gerne i den efterfølgende proces, når de forbedrende tiltag gennemføres i virksomheden.

» Læs mere om hvordan enhver virksomhed kan forbedre sin indtjening

Bøger

Værdien af organisatoriske nøgletal

Værdien af organisatoriske nøgletal

Denne bog introducerer helt nye beregningsprincipper og -metoder, der gør det muligt at forstå de såkaldte "bløde" områders effekt på en virksomheds indtjening og konkurrencekraft.

Måling af HR-funktionen

Måling af HR-funktionen

Bogen giver ledere i og omkring HR-funktionen et bud på nogle konkrete værktøjer, som gør det muligt at måle HR-funktionens indflydelse, produktivitet og lønsomhed.

» Bøger der kan forbedre din virksomheds indtjening

Schmidt Management ApS | Ederlandsvej 57 | DK-2730 Herlev | info@schmidt-man.dk | Persondatapolitik