To bøger der kan forbedre enhver virksomheds indtjeningVærdien af organisatoriske nøgletal

Værdien af organisatoriske nøgletal

- et ledelsesværktøj med bundlinjeeffekt

Denne bog introducerer helt nye beregningsprincipper og –metoder, der gør det muligt at forstå de såkaldte ”bløde” områders effekt på en virksomheds bundlinje og konkurrencekraft.

På innovativ og enkel vis kobler bogen det bløde med det hårde på en måde, så det herefter ikke længere er muligt at tale om de organisatoriske forhold som bløde områder. Hermed er det slut med at diskutere behovet for at måle og sætte tal på de organisatoriske forhold i en virksomhed.

Bogens koncept gør det muligt at foretage en databaseret vurdering af en virksomheds organisatoriske styrker og svagheder, at identificere de væsentligste udviklingsområder og at estimere den bundlinjeøkonomiske effekt af at udvikle – henholdsvis undlade at udvikle – disse områder.

» Læs mere og køb bogen på Dansk Industris hjemmeside: Værdien af organisatoriske nøgletal

» Anmeldelse af Organisatoriske Nøgletal: Anmeldelse af Steen Hildebrandt (Åbner i Windows Media Player)Måling af HR-funktionen

Måling af HR-funktionen

Bogen giver ledere i og omkring HR-funktionen et bud på nogle konkrete værktøjer, som gør det muligt at måle HR-funktionens indflydelse, produktivitet og lønsomhed.

Beslutninger om at investere i HR-funktioner er ofte intuitivt begrundet, da der ikke eksisterer egentlige måleværktøjer. Det er meget svært at dokumentere afkastet af investeringerne i en HR-funktion. Den rammes derfor ofte meget hårdt, når virksomheden ser sig nødsaget til at reducere i omkostningsniveauet. Det er klart utilfredsstillende. Beslutninger om investeringer eller reduktioner i HR-funktionen bør træffes på et forretningsmæssigt grundlag. På samme måde, som det bliver på andre områder i virksomheden.

Bogens mål er derfor at give anvisninger på, hvordan man kan måle en HR-funktions indflydelse på forretningsorganisationens drift og fremdrift, samt dens produktivitet. På baggrund af disse data kan man derefter foretage en vurdering af HR-funktionens lønsomhed.

» Læs mere og køb bogen på Dansk Industris hjemmeside: Måling af HR-funktionen

Schmidt Management ApS | Ederlandsvej 57 | DK-2730 Herlev | info@schmidt-man.dk | Persondatapolitik